Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Proiectare si executie lucrari privind „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reteaua de transport, prin functionarea interconectata cu CT Centru”
Fri, 17 Nov 2017 04:30:26 +0100

Data publicarii: 26.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul achizitiei este proiectarea si executia unor lucrari la sistemul de termoficare care sa permita maximizarea utilizarii energiei termice produsa în CET Sud, concomitent cu reducerea corespunzatoare a producerii de energie termica in CET Centru. In baza contractului care se va încheia, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini, operatorul economic se obliga sa realizeze urmatoarele activitati, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini:1. servicii de proiectare privind:- documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare;- proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire P.A.C (conform Hotarare nr. 907/2016);- documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISCIR pentru conductele care sunt sub incidenta ISCIR (daca este cazul); - proiectul tehnic de executie (conform Hotarare nr. 907/2016);- planul de securitate si sanatate pe santier;- documentatie AS-BUILT (refacerea tuturor pieselor scrise si desenate in varianta executata, cu viza intocmitorilor si verificatorilor documentatiei initiale).- instructiuni tehnice de executie, punere in functiune, exploatare, mentenanta si postutilizare;- plan de management al Mediului.2. executia lucrarilor privind „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reteaua de transport, prin functionarea interconectata cu CET Centru”.3. asistenta tehnica din partea proiectanului pe toata durata derularii contractului;4. achizitionarea de echipamente tehnologice;5. punere în functiune a instalatiilor aferente unor lucrari la sistemul de termoficare care sa permita maximizarea utilizarii energiei termice produse în CET Sud concomitent cu reducerea corespunzatoare a productiei de energie termica în CET Sud.

Reabilitarea tunelului pietonal, a peroanelor si copertinelor (între liniile 2-3 si 4-5), retele de apa – canalizare din statia cf Sibiu (executie) SRCF BRASOV
Fri, 17 Nov 2017 04:30:26 +0100

Data publicarii: 27.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Tunelul, peroanele, copertinele din statia cf Sibiu, precum si instalatiile aferente acestora (instalatii electrice, sanitare, subtraversari, telecomunicatii), aflate într-o stare avansata de degradare, fac obiectul achizitiei executiei lucrarilor pentru obiectivul ,,Reabilitarea tunelului pietonal, a peroanelor si copertinelor (între liniile 2-3 si 4-5), retele apa-canalizare din statia cf Sibiu (executie)”.Având în vedere situatia existenta este necesara realizarea urmatoarelor lucrari:refacerea hidroizolatiei si a sapei de protectie la extradosul tunelului pâna sub limita superioara a cuvei metalice în care este asezat si pe zonele laterale ale scarilor de acces.demolarea rampelor construite pe scari, refacerea treptelor si contratreptelor, precum si placarea acestora cu acelasi tip de finisaj existent. Pe scarile de acces în tunelul pietonal, respectiv pe scara de acces dinspre peronul de la linia 1 si pe doua scari de acces pe peroanele late (acces 3 si acces 4 spre Cap Y) se vor monta elevatoare pentru persoanele cu dizabilitati.colectarea apelor pluviale printr-o retea de drenuri longitudinale fata de tunelul pietonal, în zona liniilor 2,3 si 4 cu descarcarea lor în caminele CP3, CP5, CP9 si CP12 conform planului P1.Se va reface reteaua de apa potabila pentru alimentarea chioscurilor si fântânilor de pe peroane si se vor amplasa fântâni de baut apa (2 buc. pe peronul dintre liniile 2 si 3, respectiv 2 buc. pe peronul dintre liniile 4 si 5).demolarea peroanelor dintre liniile 2-3 si 4-5 si înlocuirea acestora cu peroane noi supraînaltate la +0,55 fata de N.S.S.refacerea copertinei tunelului pietonal, adiacenta cladirii de calatoridemolarea copertinelor existente si înlocuirea acestora cu copertine metalice.refacerea suprastructurii liniilor 2, 3, 4 si 5, în zona tunelului pietonal.extinderea instalatiilor de informare a publicului calator si de supraveghere video.realizarea instalatiilor de iluminat pentru peroane, copertine si tunel pietonal

Modernizare DJ 172E km 0+000 – 7+000 Strugureni-Matei, judetul Bistrita-Nasaud
Fri, 17 Nov 2017 04:30:26 +0100

Data publicarii: 27.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bistriţa-Năsăud
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Conform D.A.L.I. si Caiet de sarcini.Drumul judetean DJ 172E cu lungimea totala de 7,253 km se desprinde din DJ 172A în localitatea Strugureni pentru a se intersecta cu DJ 172H în centrul comunei Matei. Zona de implementare a investitiei este intravilanul si extravilanul localitatilor Strugureni si Matei.Prezenta procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare si executie lucrari a avut în vedere asigurarea urmatoarelor:1. Elaborarea unei documentatii tehnice în deplina concordanta cu situatia actuala a drumului si cu reglementarile legale în vigoare, întocmita în baza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - pusa la dispozitie de Beneficiar.2. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor3. Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.Total valoare estimata achizitie: 19.826.047,00 lei fara TVA si se compune din:- cheltuieli cu investitia de baza: 18.947.660,00 lei- servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: 684.450,00 lei (din care: 533.430,00 lei proiectare si 151.020,00 lei asistenta tehnica)- organizare santier: 193.937,00 leiDurata contractului de achizitie este de 35 luni din care pentru proiectare 2 luni de la semnarea contractului de achizitie.

MOTOSTIVUITOR
Fri, 17 Nov 2017 04:30:26 +0100

Data publicarii: 26.10.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:06.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Motostivuitor - 2 bucati, conform caiet de sarcini

vezi aici mai multe

SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATE STERILIZARE SI CURATARE DEZINFECTIE DISPOZITIVE MEDICALE SI PIESE DE SCHIMB
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATE STERILIZARE SI CURATARE DEZINFECTIE DISPOZITIVE MEDICALE SI PIESE DE SCHIMB

ACORD CADRU FURNIZARE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTI
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Produse biocide / antiseptice, dezinfectanti, detergent-dezinfectanti pentru asigurarea curatarii, dezinfectiei si sterilizarii in unitatile sanitare, conform Ord. MS nr. 961/2016 aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare publice si private

Contract de concesiune de servicii ,,Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Vetis”
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acest contract de concesiune are ca obiect delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Vetis, respectiv :- activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat si deseurile toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, - activitatea de colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.Valoarea estimata a contractului de concesiune este de 2.255.350 lei fara TVA

ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU PREPARAREA HRANEI BOLNAVILOR INTERNATI IN SJUA”
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Teleorman
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie produse alimentare pentru prepararea hranei bolnavilor internati in SJUA, defalcata pe 8 loturi conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini.

vezi aici mai multe

Achizitie tevi din fonta ductila 16-001
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:11.01.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie tevi din fonta ductila 16-001

,,Realizare Monument de For Public Regina Maria a Romaniei".
Fri, 17 Nov 2017 09:00:02 +0100

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de creare şi interpretare de opere artistice şi literare

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.