Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Executie lucrari pentru obiectivul: Reabilitare drumuri afectate de precipitatii in Moldovenesti, etapa 2 si 3.
Sun, 20 Aug 2017 04:30:24 +0200

Data publicarii: 04.08.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:21.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contractul are ca scop executia de lucrari pentru abiectivul: “Reabilitare drumuri afectate de precipitatii in Moldovenesti, etapa 2 si 3”.

Construire Internat cu Cantina si Bucatarie
Sun, 20 Aug 2017 04:30:24 +0200

Data publicarii: 04.08.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:22.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Caracteristicile constructiei propuse : Internat si cantina cu bucatarie D+P+3EDimensiunile maxime ale constructiei: 21,25 x 33,65 mSuprafata construita S.C.= 610 mpSuprafata desfasurata S.D.= 2936 mpSuprafata desfasurata construita S.D.C.= 2452 mpSuprafata utila totala S.U.= 2559.67 mpCladirea va avea fundatii continue din beton armat. La subsol elevatii de beton armat. La parter si etaje structura în cadre de beton armat cuumplutura de zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosime de 30 cm. Planseele vor fi de beton armat si acoperisul tip terasanecirculabila cu atic perimetral de beton armat. Se vor prevedea finisaje exterioare si finisaje interioare. Constructia va fi racordata la retelelede energie electrica, telefonie, apa - canal si gaz existente la strada.Valoarea totala estimata a contractului este de 7.514.245,00 lei fara TVA, din care:1.2. – 13.304,00 lei1.3. – 2.956,00 lei2. – 33.998,00 lei4. – 7.412.041,00 lei5.1.1 – 37.164,00 lei5.1.2. – 14.782,00 lei

Elaborare servicii de proiectare la faza : proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica autorizatie de construire, documentatie pentru avize si acorduri (P.T. + D.E. + C.S. + D.T.A.C. +D.A.A.), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru «REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, DOTARI SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII COTESTI, SAT COTESTI, COM COTESTI, JUD VRANCEA»
Sun, 20 Aug 2017 04:30:24 +0200

Data publicarii: 03.08.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:24.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie de lucrari pentru «REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, DOTARI SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII COTESTI, SAT COTESTI, COM COTESTI, JUD VRANCEA»- elaborare servicii de proiectare la faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica autorizatie de construire,documentatie pentru avize si acorduri (P.T. + D.E. + C.S. + D.T.A.C. +D.A.A.), - servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor.Valoarea achizitiei estimativa:729.220,51 lei fara TVA din care:-cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:15.043,81 lei fara TVA- valoare estimata lucrari : 602.648,75 lei fara TVA- servicii de proiectare care includ si documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii acordurilor si avizelor: 29.150 lei fara TVA- servicii de asistenta tehnica : 1.500 lei fara TVA- utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu monta: 28.785 lei fara TVA-dotari: 6.785 lei fara TVA- organizare de santier: 9.104,82 lei fara TVA - cheltuieli diverse si neprevazute: 36.203,13 lei fara TVA Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 3 luni de la data indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art. 7.1 lit. a) si b) din modelul contract. Durata de executie a lucrarilor este de 21 de luni de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art 7.1. din modelul de contract. Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se intinde pe toata perioada de executie a lucrarilor pâna la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA – PROIECT TEHNIC (PT, CS, DTAC), DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU PROIECTUL “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA VÎLCANESTI”
Sun, 20 Aug 2017 04:30:24 +0200

Data publicarii: 03.08.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:21.08.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA – PROIECT TEHNIC (PT, CS, DTAC), DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU PROIECTUL “EXTINDERE RE?EA DE CANALIZARE ÎN COMUNA VÎLCANESTI”:1. Servicii de elaborare documentatie de proiectare în fazele : Proiect tehnic (Proiect tehnic, Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, Caiete de Sarcini), Detalii de executie . 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor ce fac obiectul proiectului.

vezi aici mai multe

Aparatura medicala pentru Laboratoarele din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” Iasi
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul de furnizare are ca scop furnizarea, instalarea si punerea in functiune a Aparaturii medicala pentru Laboratorul de Radiologie si Unitatea de Transfuzie Sanguina din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” Iasi si anume :Lot 1 – Ecograf cu soft si sonde;Lot 2 – Sistem de digitalizare a imaginii radiologice;Lot 3 – Combina frigorifica tip banca de sange-plasmaLot 4 - FlowcitometruCaracteristici tehnice si constructive ale echipamentelor medicale sunt prezentate in Caietul de sarcini.

Antiseptice si dezinfectante
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Vaslui
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia de dezinfectanti: Lot 1- VE pana la 31.12.2017 este de 72.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 120.000 lei; Lot 2-VE pana la 31.12.2017 este de 60.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 100.000 lei; Lot 3-VE pana la 31.12.2017 este de 18.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 30.000 lei; Lot 4-VE pana la 31.12.2017 este de 18.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 30.000 lei; Lot 5-VE pana la 31.12.2017 este de 36.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 60.000 lei;Lot 6-VE pana la 31.12.2017 este de 45.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 75.000 lei;Lot 7-VE pana la 31.12.2017 este de 42.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 70.000 lei;Lot 8-VE pana la 31.12.2017 este de 67.500 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 112.500 lei;Lot 9-VE pana la 31.12.2017 este de 94.500 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 157.700 lei;Lot 10-VE pana la 31.12.2017 este de 52.500 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 87.500 lei;Lot 11-VE pana la 31.12.2017 este de 54.000lei, VE pana la 30.04.2018 este de 90.000 lei;Lot 12-VE pana la 31.12.2017 este de 27.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 45.000 lei;Lot 13-VE pana la 31.12.2017 este de 27.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 45.000 lei;Lot 14-VE pana la 31.12.2017 este de 5.760 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 9600 lei;Lot 15 VE pana la 31.12.2017 este de 54.000 lei, VE pana la 30.04.2018 este de 90.000leiValoarea minima reprezinta reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se va elabora ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari. Suplimentarea cantitatilor este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

,, Licente software pentru desktop-uri si laptop-uri ”
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitionarea de licente din diverse produse software, conform caietului de sarcini

Acord cadru furnizare materiale sanitare – “SISTEME DE SEC?IUNE ?I ANASTOMOZA CIRCULARA ?I LINIARA ”
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: materiale sanitare – “SISTEME DE SEC?IUNE ?I ANASTOMOZA CIRCULARA ?I LINIARA ” - 8 POZITII

vezi aici mai multe

RO-Sibiu: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Constanta: Servicii de consultanţă în proiectare
Sat, 19 Aug 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 18.08.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:28.08.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.